Ingeniør marinteknikk

Brødrene Aa AS er lokalisert i Hyen i Sogn og Fjordane og har i dag ca. 170 tilsette. Verftet er leiande nasjonalt og internasjonalt på bygging av hurtiggåande fartøy i karbonfiber. Innovasjon og nytenking står sentralt i bedrifta og ein har dei siste åra utført store utviklingsprosjekt i forbindelse med nye båtkonsept, utstyrsutvikling på båtane og utvikling av komposittmateriale.

Lågare vekt, lågare forbruk og lågare utslepp, i tillegg til prisvinnande design, kjenneteiknar våre fartøy. Vi skal fortsette å være ein føretrekt leverandør i ein internasjonal krevjande marknad, og utvidar ved å etablere verft i Kina.

Mange omtalar Brødrene Aa som eit eventyr. Det er eit eventyr som inkluderer mykje arbeid, nytenking, evne til å levere framtidsretta løysingar som er optimale for våre kundar.

Vi søkjer etter ein skipsingeniør som skal arbeide med marine konstruksjonar. Vårt omdøme som leverandør av kvalitetsfartøy er viktig å oppretthalde. Som medarbeider ved Brødrene Aa representerer du våre verdiar, og ditt arbeid reflekterer vårt produkt. Du vil vere ein del av vår konstruksjonsavdeling som består av 18 tilsette.

Oppgåver:

Prosjektering, konstruksjon, 2D/3D teikning, dokumentasjon og utvikling av tekniske løysingar til ulike typar fartøy i komposittmaterialer.

Medverke til at Brødrene Aa opprettheld sin posisjon som leiande produsent av høgteknologisk fartøy.

Kvalifikasjonar:

Vi søkjer deg som er ein engasjert og sjølvgåande ingeniør med marinteknisk bakgrunn. Evne til å kunne kommunisere og samarbeide med kollegaer på tvers av fagdisiplinar er viktige eigenskapar.

Vi ynskjer at du har ingeniørutdanning på bachelor/master nivå, og nokre år med relevant erfaring.

Du må beherske norsk og engelsk, skriftleg og munnleg                                           

Kontaktperson: Bjarne Rygg: bjarne@braa.no, +47 91317988

Arbeidsstad: Hyen.

Søknadsfrist: 30. november


Søk på stilling:

Fyll ut kontaktinfo og last opp søknad + CV under. Søknadar vert godtekne på norsk og engelsk.