Stillingsutlysning: Innkjøpsleiar

«Kva er problemet?»
Vår nye innkjøpsleiar, må ha same innstilling som oss.

Brødrene Aa AS er lokalisert i Hyen i Sogn og Fjordane og har i dag ca. 150 tilsette. Verftet er leiande nasjonalt og internasjonalt på bygging av hurtiggåande fartøy i karbonfiber. Innovasjon og nytenking står sentralt i bedrifta og ein har dei siste åra utført store utviklingsprosjekt i forbindelse med nye båtkonsept, utstyrsutvikling på båtane og utvikling av komposittmateriale.

Lågare vekt, lågare forbruk og lågare utslepp, i tillegg til prisvinnande design, kjenneteiknar våre fartøy. Vi skal fortsette å være ein føretrekt leverandør i ein internasjonal krevjande marknad, og utvidar ved å etablere verft i Kina.

Mange omtalar Brødrene Aa som eit eventyr. Det er eit eventyr som inkluderer mykje arbeid, nytenking, evne til å levere framtidsretta løysingar som er optimale for våre kundar.

Vi ønskjer din kompetanse for å optimalisere innkjøp i vår organisasjon. Som innkjøpsleiar blir du ein viktig ressurs for å sikre lønnsam og effektiv drift. 

Oppgåver:

 • Innkjøpsansvarleg for Brødrene AA
 • Optimalisere forsyningskjeden
 • Etablere, implementere og vidareutvikle innkjøpssystem
 • Leverandørutvikling og oppfølging
 • Forhandlingar og utarbeiding av kontraktar og avtaler
 • Bestillingar, leveranseoppfølging og rapportering
 • Støttespelar på innkjøpssida ved internasjonale områder i selskapet
 • Innkjøpsleder inngår i utvida leiargruppe i Brødrene Aa.

  Kvalifikasjonar:

 • Innkjøpsfagleg bakgrunn og erfaring.
 • Relevant utdanning, minimum teknisk fagskole/Bachelorgrad i ingeniørfag eller økonomi
 • Lang erfaring innan fagfeltet kan kompensere for manglande relevant utdanning
 • God kompetanse med innkjøpssystem
 • Norsk skriftleg og munnleg.
 • Engelsk skriftleg og munnleg

Personlege eigenskapar:

 • Systematisk
 • Gode formidlingsevner og evne til å selge inn idear
 • Stor gjennomføringsevne
 • Løysingsorientert

Søknadsfrist: 09.04.2017 - Informasjon om søknad finn du her: