Stillingsutlysing: Innkjøpsleiar

Søknadsfrist: 14.08.2017

Brødrene Aa AS er lokalisert i Hyen i Sogn og Fjordane og har i dag ca. 120 tilsette. Bedrifta har ei årleg omsetning på 300 millionar NOK og er i dag leiande nasjonalt og internasjonalt på bygging av hurtiggåande fartøy i karbonfiber. Innovasjon og nytenking står sentralt i bedrifta og ein har dei siste åra utført store utviklingsprosjekt i forbindelse med nye båtkonsept, utstyrsutvikling på båtane og utvikling av komposittmateriale.

Lågare vekt, lågare forbruk og lågare utslepp, i tillegg til prisvinnande design, kjenneteiknar våre fartøy. Vi skal fortsette å være ein føretrekt leverandør i ein internasjonal krevjande marknad, og utvidar ved å etablere verft i Kina.

Mange omtalar Brødrene Aa som eit eventyr. Det er eit eventyr som inkluderer mykje arbeid, nytenking, evne til å levere framtidsretta løysingar som er optimale for våre kundar.

Vi ønskjer din kompetanse for å optimalisere innkjøp i vår organisasjon. Som innkjøpsleiar blir du ein viktig ressurs for å sikre lønnsam og effektiv drift. 

Oppgåver:

 • Innkjøpsansvarleg for Brødrene AA
 • Optimalisere forsyningskjeden
 • Etablere, implementere og vidareutvikle innkjøpssystem
 • Leverandørutvikling og oppfølging
 • Forhandlingar og utarbeiding av kontraktar og avtaler
 • Bestillingar, leveranseoppfølging og rapportering
 • Støttespelar på innkjøpssida ved internasjonale områder i bedrifta
 • Innkjøpsleder inngår i utvida leiargruppe i Brødrene Aa

Kvalifikasjonar:

 • Innkjøpsfaglig bakgrunn og erfaring.
 • Relevant utdanning, minimum BSc, innen økonomi, logistikk, juridisk eller ingeniørfag.
 • Kandidater med manglende formalkompetanse,  men lang erfaring innen fagfeltet vil vurderes.
 • God kompetanse med innkjøpssystem
 • Norsk skriftleg og munnleg
 • Engelsk skriftleg og munnleg

Personlege eigenskapar:

 • Systematisk
 • Gode formidlingsevner og evne til å selje inn idear
 • Stor gjennomføringsevne

Søknadsskjema kan fyllast ut her:  https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=99981368